Tag Archives: cưỡi trên sóng dịch bệnh

CEO Nguyễn Thiện Khải: Giúp đội ngũ tái tạo năng lượng tích cực

Nguyễn Thiện Khải

Cùng với đội ngũ cộng sự đầy nhiệt huyết, CEO Nguyễn Thiện Khải đã xây dựng ‘’phiên bản’’ để giúp khách hàng Việt Nam trải nghiệm sản phẩm chất lượng và mang là năng lượng tích cực cho doanh nghiệp. Cưỡi trên ‘’sóng’’ dịch bệnh Sau nhiều năm thành lập anh đã quyết định mở […]