Tag Archives: dịch covid – 19

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiện Khải: sau cơn mưa trời lại sáng

Nguyễn Thiện khải

Sau một năm quá nhiều mất mát, tôi hy vọng rằng tình hình dịch bệnh sẽ ổn định và đã tăng trưởng kinh tế này sẽ đem lại thật nhiều cơ hội mới cho người Việt. Sau một năm 2021 đầy biến động với nhiều sự kiện hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hay […]