Tag Archives: Làm mọi việc để chinh phục mục tiêu

Nguyễn Thiện Khải, sáng lập thương hiệu BICGROUP: Làm mọi việc để chinh phục mục tiêu

Nguyễn Thiện Khải

Với niềm đam mê kinh doanh, CEO Nguyễn Thiện Khải luôn xác định làm mọi việc để chinh phục mục tiêu Để phát triển ngành đa dạng hơn trên quê hương của mình CEO nguyễn Thiện hải đã chọn thực hiện niềm đam mê kinh doanh của mình trên quê hương Việt Nam, lan tỏa […]