Tag Archives: lãnh đạo

6 NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO CẦN TRANG BỊ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Một trong những vấn đề mang tính thách thức nhất hiện nay đó chính là chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đây là một khía cạnh cần sự đổi mới nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn nhân lực am hiểu rõ về chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu này. […]