Tag Archives: thành công tỷ lệ thuận với sự sẵn sàng

CEO Nguyễn Thiện Khải: Thành công tỷ lệ thuận với sự sẵn sàng

Nguyễn Thiện Khải

Những trải nghiệm ở các lĩnh vực kinh doanh mới khiến CEO Nguyễn Thiện Khải càng thấm thía bài học ’’thành công tỷ lệ thuận với sự sẵn sàng’’. Thời điểm hiện tại, “dù ở bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào, việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, sản phẩm, dịch vụ càng chu […]