Tag Archives: 4 lý do giúp lãnh đạo thấu hiểu đội ngũ của mình

4 LÝ DO ĐỂ LÃNH ĐẠO BẰNG SỰ THẤU HIỂU

Lãnh đạo bằng sự thấu hiểu

Ngoài việc có chuyên môn, và sự uy tín trong thương trường, nhạy bén trong quá trình đàm phán,… nghệ thuật lãnh đạo cũng là yếu tố cấp thiết giúp tạo dựng sức mạnh cho đội ngũ của nhân viên của mình bằng cách xây dựng và thấu hiểu những nhu cầu và quan điểm […]