Tag Archives: Bài toán tăng trưởng bằng xây dựng

Nguyễn Thiện Khải, sáng lập, kiêm CEO Công ty BICGROUP: Khởi nghiệp là một lựa chọn sống

Nguyễn Thiện Khải

CEO Nguyễn Thiện Khải sáng lập Công ty tại Việt Nam mang tên BICGROUP, tạo môi trường làm việc và đời sống cho nhân viên, các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp, trí thức trẻ sẵn sàng cho môi trường làm việc chuyên nghiệp. Học nghi thức không phải để “sành điệu’’, ‘’đẳng cấp’’ Với […]