Tag Archives: chiến lược trong doanh nghiệp

Tư duy lại chiến lược

nguyễn Thiện Khải

Vốn luôn là chủ đề nóng mà hầu hết các nhà lãnh đạo đều quan tâm. Nay cả trong sách vở, trường lớp cũng được ưu tiên dạy về hoạch định và triển khai chiến lược. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, chúng tôi đã lựa chọn để chia sẻ về lối mòn tư […]