Tag Archives: người lãnh đạo thực thụ

ĐÂU LÀ VAI TRÒ CỐT LÕI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO THỰC THỤ?

Người lãnh đạo

Cung cấp định hướng, cấu trúc và văn hóa niềm tin là 1 trong những yếu tố cần thiết lập cho lãnh đạo trong doanh nghiệp. Những nhà lãnh đạo luôn muốn nâng cao năng lực của bản thân. Họ dựa vào học vấn chuyên môn, học hỏi từ các chuyên gia về nhiều chủ […]