ĐÂU LÀ VAI TRÒ CỐT LÕI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO THỰC THỤ?

Người lãnh đạo

Cung cấp định hướng, cấu trúc và văn hóa niềm tin là 1 trong những yếu tố cần thiết lập cho lãnh đạo trong doanh nghiệp. Những nhà lãnh đạo luôn muốn nâng cao năng lực của bản thân. Họ dựa vào học vấn chuyên môn, học hỏi từ các chuyên gia về nhiều chủ đề khác nhau, thậm thí họ phải trải qua năng lực của mình thông qua những thất bại.

Người lãnh đạo thực thụ
Người lãnh đạo thực thụ

Lãnh đạo là ai?

Nhiều người vẫn cho rằng các nhà lãnh đạo được sinh ra đã có tố chất, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác. Họ luôn phải thay đổi nhằm hoàn thiện bản thân không ngưng, vật lộn và trải qua nhiều thách thức khác nhau, nhà lãnh đạo luôn xuất phát từ những nơi xuất phát từ là người cung cấp và đáp ứng nhu cầu của mọi người, nơi nhân viên có thể đóng góp, làm việc có ý nghĩa và có cơ hội phát triển năng lực.

Tố chất của người lãnh đạo
Tố chất của người lãnh đạo

Năng lực lãnh đạo là một nghệ thuật chứ không phải là những danh sách cần làm, nó được dựa trên niềm tin và nguyên tắc sâu sắc. Những điều mà đội ngũ muốn từ các nhà lãnh đạo của họ bao gồm: định hướng, cấu trúc, niềm tin và hy vọng.

Vai trò lãnh đạo?

1 Cung cấp định hướng

Người lãnh đạo
Người lãnh đạo là người định hướng cho đội ngũ của mình

Người lãnh đạo luôn có vai trò đưa ra những định hướng thuyết phục và rõ ràng nhất. Điều này dựa trên những nguyên tắc và giá trị mà nhà lãnh đạo mang lại cho đội ngũ của họ. Nhằm đưa ra những kế hoạch cụ thể cho tương lai của công ty về sau. Độ ngũ luôn là người đồng hành cùng người chia sẻ giá trị đó.

Việc xác định rõ cho các thành viên của mình xác định rõ ràng, giúp họ hiểu đầy đủ vai trò của họ trong việc giúp công ty đạt được mục tiêu chiến lược. Thiết lập những mục tiêu mới và cung cấp nguồn lực cần thiết để tiếp tiếp tục trên đà phát triển. Đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải lên kế hoạch cho những mục tiêu tương lai để đảm bảo tính liên tục và ổn định của vai trò lãnh đạo.

2 Thiết lập bộ máy nhân sự

Nhà lãnh đạo có trách nhiệm tạo ra cơ cấu tổ chức, vai trò công việc, thầm quyền đưa ra quyết định. Thay vì tạo ra một môi trường “chỉ huy và kiểm soát”, các nhà lãnh đạo hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo tương lai làm tốt công việc của họ. Các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm về hiệu quả của các quy trình của và trao quyền cho đội ngũ của họ để thực hiện chúng một cách hiệu quả . Các nhà lãnh đạo thiết lập cấu trúc và quy trình hoàn thiện và đội ngũ của họ sẽ là người ban hành và thực hiện chúng.

3. Xây dựng niềm tin

 Việc xây dựng niềm tin cho đội ngũ là rất cần thiết nhằm tạo dựng niềm tin với đội ngũ của mình. Các nhà lãnh đạo có nghĩa vụ đảm bảo rằng mọi người trong công ty đều có các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của họ.

Các nhà lãnh đạo tin tưởng các thành viên trong nhóm của mình phải chịu trách nhiệm về hiệu suất của chính họ với mục đích phát triển doanh nghiệp. Xây dựng một nền văn hóa niềm tin bắt đầu bằng việc tạo ra một môi trường làm việc nơi tất cả các thành viên của tổ chức đối xử với nhau với sự tôn trọng, lắng nghe và khuyến khích. Các nhà lãnh đạo phải đảm bảo rằng mọi thành viên trong đội ngũ được làm đúng việc, đúng năng lực và đúng nhu cầu phát triển.  

4. Truyền cảm hứng và hy vọng

Các nhà lãnh đạo có năng lực họ luôn lạc quan và hy vọng về tương lai của công ty và truyền cảm hứng cho những ai luôn chia sẻ và khuyến khích, chia sẻ những thành công và bước tiến hướng tới mục tiêu của công ty và đội ngũ trong tương lai chính họ và doanh nghiệp.

Các nhà lãnh đạo phải biết rằng khi họ cung cấp định hướng rõ ràng, tạo ra chiến lược toàn diện cho tương lai của doanh nghiệp. Ngoài ra, khi nhà lãnh đạo cung cấp một môi trường nơi mọi người cảm thấy gắn kết, làm công việc có ý nghĩa và đóng góp cho doanh nghiệp, thì có thể khẳng định rằng họ là một người đứng đầu thành công cho cấp dưới của họ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.