Tag Archives: Nhà lãnh đạo thực thụ

3 CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH “NHÀ LÃNH ĐẠO” THỰC THỤ

Nguyễn Thiện Khải

Là chủ doanh nghiệp, chúng ta có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong tổ chức. Trừ khi chúng ta làm việc độc lập, nếu không một trong những vai trò quan trọng nhất chính là lãnh đạo cấp dưới.Và đối với nhiều người, điều này là không hề dễ dàng. Chìa khóa […]