Tag Archives: nhà lãnh đạo trọng nhân tài

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

Nhà lãnh đạo

Người lãnh đạo trong doanh nghiệp cần có biết cách sử dụng nghệ thuật trong việc lãnh đạo, đó là yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp trước những biến động trong hiện nay. Người lãnh đạo phải luôn không ngừng phát triển bản thân, có tầm nhìn xa, định hướng rõ […]