Tag Archives: Tập trung và đi đúng hướng cho đội ngũ

Người lãnh đạo cần làm gì để dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

Người lãnh đạo

Trong thời điểm biến động người lãnh đạo là người đứng ra dẫn dắt nhân viên của mình, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo, hỗ trợ nhân viên để giữ tinh thần và tập trung vào phát triển doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Giữa nhiều biến động ngày càng thay đổi, về […]