Tag Archives: ưu và nhược điểm của phong cách lãnh đạo chuyển đổi

Lãnh đạo chuyển đổi: Phong cách quản lý của mọi thời đại

Nguyễn Thiện Khải

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một nhà lãnh đạo truyền đạt được rò ràng các mục tiêu của nhóm và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả các thành viên của mình hay chưa? Đây được xem là phong cách’’ lãnh đạo chuyển đổi”. Với vai trò là người lãnh đạo chuyển đổi […]