Tag Archives: Xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ có cần văn hóa doanh nghiệp?

nguyễn Thiện Khải

Văn hóa trong doanh nghiệp là một trong những yếu tố song hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Không chỉ là đơn thuần là văn hóa giao tiếp hay văn hóa trong kinh doanh mà nó còn là của một tổ chức. Với những giá trị, niềm tin, chuẩn mực, tất cả […]