Tag Archives: Chiến lược lãnh đạo

5 yếu tố lãnh đạo cần chú ý trong chiến lược lãnh đạo

yếu tố lãnh đạo

Với xu hướng thị trường đầy biến động – hơn bao giờ hết, việc cần những nhà lãnh đạo có năng lực là rất cần thiết trong chiến lược. Tuy nhiên, với những tập đoàn lâu đời việc sẵn sàng để thích ứng với sự thay đổi, thực hiện các kế hoạch chiến lược đề […]

Chiến lược lãnh đạo: 5 yếu tố quan trọng cần lưu ý

chiến lược lãnh đạo

Trong thời đại phát triển công nghệ hiện nay – Hơn bao giờ hết việc cần có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, luôn luân phiên có những chiến lược mới là rất cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy ngay cả những tập đoàn lâu đời nhất cũng không được […]